കൊറോണ ലോകത്ത് 61,85,076 രോഗികൾ.3,71,398 മരണം.

കൊറോണ ഇന്ത്യയിൽ 1,82,990 രോഗികൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1,163 പേർ. ചികിത്സയിലായി.5, 188 മരണം. ലോകത്ത് 61,85,076 രോഗികൾ.3,71,398 മരണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, രോഗികൾ, മരണം യഥാക്രമം: അമേരിക്ക- 18, 17,409; 1,05,575. ബ്രസീൽ – 4,99,966; 28,849. റഷ്യ. – 4, 05,843 ; 4,693. സ്പെയിൻ. – 2,86,308 ; 27, 125. യു.കെ. – 2,72,826; 38,376. ഇറ്റലി – 2, 32,664 ; 33,340. ഫ്രാൻസ് – 1,88,625; 28,771. ജർമ്മനി – 1,83, 294; 8600. – Gmtv.

Leave a Reply