കൊറോണ വൈറസ് : ആകെ മരണം

കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്താകെ മരണം 27,371 ആയി.5,98,094 രോഗബാധിതർ .അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ.1,04000 പേർ. മരണം 1700. ഇന്ത്യയിൽ മരണം 22. രോഗികൾ 873.

Leave a Reply