കൊറോണ വൈറസ്

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനാന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ബസിനകത്തെ കമ്പിയിൽ വായിലെ ഉമിനീർ തേയ്ക്കുന്നു.. രോഗം പടർത്തുന്നതിൽ ആനന്ദവും ലഹരിയും കണ്ടെത്തുന്നവർ!

Leave a Reply