കോവിഡ് – 19 മരണം

കോവിഡ് – 19 മരണം ലോകത്ത് 34,000. 7, 24,000 രോഗികൾ. രാജ്യത്ത് 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക് ഡൗൺപ്രഖ്യാപിച്ച് ആറാം ദിവസമായപ്പോൾ കോവിഡ്- 19 രോഗികൾ 1071. മരണം 29. കേരളത്തിൽ 2 13 രോഗികൾ

Leave a Reply