കോവിഡ് – 19

കോവിഡ്- 19, ലോകത്ത് 38, 20,555 രോഗികൾ, മരണം 2,65, 084.രാജ്യങ്ങൾ, രോഗികൾ, മരണം യഥാക്രമം. അമേരിക്ക-12,63183; 74,807. സ്പെയിൻ – 2,53, 682; 25,857 ഇറ്റലി – 2, 14,457 ; 29,684. യു.കെ. – 2,01, 101 ; 30,076. ഫ്രാൻസ് – 1,74, 191; 25,809 ജർമ്മനി – 1,68,162; 7, 275. റഷ്യ. – 1,65,929; 1,537. തുർക്കി – 1,31,744; 3,584. ബ്രസീൽ – 1,26,611; 8,588. ഇറാൻ – 1,01,650; 6,418. സൗദി അറേബ്യ – 31, 938; 209 ഇന്ത്യ. – 53,952; 1,785.

Leave a Reply