ഡൽഹി കലാപം

ഡൽഹി കലാപം നടത്തിയവർ ഒരു ഇൻറലിജൻസ് ഓഫീസറെ 400 കുന്നേൽപ്പിച്ച് ജനനേന്ദ്രിയം അടിച്ച് ചതച്ച് കുടൽമാല പുറത്തിട്ട് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ടിട്ടവരുടെ മനസ് എന്താണെന്ന് ജാമി ദ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നു. കേരള മീഡിയ ദൽഹി കലാപം ഒരു പക്ഷം മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. മീഡിയ വൺ, ഏഷ്യ നെറ്റ്, മാതൃഭൂമ ചാനലുകളൊന്നും എബി ഓഫീസർ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ ക്രൂര കൊലപാതകം റിപോർട്ട് ചെയ്തില്ല.

Leave a Reply