തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനം

തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 300 പേർക്ക് കോ വിഡ് – 19 പിടിപെട്ടു.7 പേർ മരിച്ചു.45 മലയാളികൾ

Leave a Reply