പാക്ക് എം പി ആകാൻ നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്.

ഇയാൾക്ക്, പാക്കിസ്ഥാൻ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകയെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത്, പാക്ക് എം പി ആകാൻ നോക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്, തിരുവനന്തപുരത്ത്കാർക്കും ഇന്ത്യക്കും താങ്കളെക്കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ശശി തരൂർ സാറേ?! – Gmtv

Leave a Reply