മാഹി സ്വദേശി മഹ്റൂഫ് 71,കോവിഡ് – 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു

മാഹി സ്വദേശി മഹ്റൂഫ് 71,കോവിഡ്- 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു.പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ ആയിരുന്നു. വീട്ടിൽ മറ്റാർക്കും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Leave a Reply