മെക്സിക്കൻ ബിയറും വൈറസ് വോഡ്കയും

കൊറോണ ലോകം മുഴുവൻ ഭീതി പരത്തുമ്പോൾ അതേ പേരിൽ മെക്സിക്കൻ ബിയറും വൈറസ് വോഡ്കയും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.മദ്യപൻമാർക്ക് ലഹരി ഒട്ടും ചോർന്നു പോകരുതല്ലോ.

Leave a Reply