ലോക്ക് ഡൗണിൽ സമൂഹ അകലം പാലിക്കാത്തവർ.

സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ.ലോക്ക് ഡൗണിൽ സമൂഹ അകലം പാലിക്കണമെന്നാണ് സൗദി അധികൃതരുടെ കർശന നിർദ്ദേശം . – Anil Kumar, jedha Gmtv

Leave a Reply