വയനാട് ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് – 19

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ്- 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മേപ്പാടി പൊലീസ് ടൗണിലെ മുഴവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടപ്പിച്ചു. അനാവശ്യമായി റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു – Gmtv

Leave a Reply