സ്കോട്ട് ലൻറ് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് COVID-19

പ്രമുഖ സ്കോട്ട് ലൻറ് ക്രിക്കറ്റ് താരം മാജിദ് ഹഖിന്ന് കോവിഡ് – 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. അസുഖം മാറി ഉടൻ കരുത്തോടെ മടങ്ങിവരുമെന്ന് ഹഖ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply