23 വയസ്സുള്ള യഥാർത്ഥ ഭാരതീയൻ.

തിരുച്ചിയിലെ ഉൾഗ്രാമം. തമിഴ്നാട് .
പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ യെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി 7 Km അകലെയുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഭർത്താവ് എത്തിച്ചു.

ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.. സിസേറിയൻ വേണം..
അതിനായി താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പായ B+ve ന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് വേണം. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് കോ വിഡ് മൂലം അവധിയാണ്.

സാർ എന്റെ ബ്ലഡ് A+ve ആണ് … അത് കൊടുത്താൽ ??

പോരാ… B+ve തന്നെ വേണം..

പരിഭ്രാന്തനായ ഭർത്താവ് രക്തം സംഘടിപ്പിക്കാനായി ആശുപത്രിയുടെ വെളിയിലേയ്ക്ക് ഓടി…
ഇയാളെ കണ്ട പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അയാളെ പിടികൂടി ചോദിച്ചു ???

“ലോക്ക് ഡൗൺ ആണന്ന് അറിയില്ലേ?”
എന്നാൽ കഥ മുഴുവനും കേട്ട പോലീസുകാരൻ തന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് B+ve ആണന്നും അപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ചെന്ന് രക്തം കൊടുകൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു..

പ്രസവം കഴിഞ്ഞു .. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു

ഇതറിഞ്ഞ SP ഈ പോലീസുകാരന് ആയിരം രൂപ സമ്മാനമായി നല്കി..

ഈ കഥ കേട്ട DGP തമിഴ്നാട് പതിനായിരം രൂപ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് സമ്മാനം കൊടുത്തു…

ഈ 23 വയസ്സുകാരനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തനിക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ 11000 രൂപ താൻ രക്തം നല്കിയ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയായ, സുലോചന എന്ന് പേരുള്ള സ്ത്രീയുടെ ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ അടച്ചിട്ട് ബാക്കി തുക ആ അമ്മയുടേയും കുഞ്ഞിന്റെയും കൈകളിൽ വച്ചു കൊടുത്തു.

കോൺസ്റ്റബിൾ സയ്യിദ് അബു താഹിർ…..

23 വയസ്സുള്ള യഥാർത്ഥ ഭാരതീയൻ …

Leave a Reply